Make your own free website on Tripod.com

jom kippur

Jom Kippur przypada osiem dni po Rosz Ha Szana, jest dniem pojednania, dniem Bożego Sądu, pokuty i nawrócenia (Leviticus 23:27-32), w którym to zostają odkupione przewinienia zwykłego człowieka. Jest też jedynym wspomnianym w Bibli dniem pokuty. Jom Kippur jest dniem, kiedy człowiek zastanawia się nad swoimi przewinieniami i grzechami. Żydzi w tym dniu modlą się o odpuszczenie grzechów pomiędzy człowiekiem a Bogiem. Do najważniejszych religijnych przykazań Jom Kppur należą długie nabożeństwa błagalne i 25-cio godzinne poszczenie. Te nakazy są też przestrzegane przez większość laickiego społeczeństwa. Jom Kippur jest niewątpliwie największym i najważniejszym żydowskim świętem. Znaczenie i powaga tego święta jest w Izraelu jest bardzo zaakcentowane. Kraj pogrąża się na 25 godzin w stan totalnego uśpienia. Wszelkiego rodzaju miejsca rozrywki są pozamykane, nie kursuje transport publiczny. Zamierają nawet programy radiowe i telewizyjne. Także nie są podawane wiadomości. Także pamięć o wojnie i niespodziewanym ataku Syrii i Egiptu na Izrael w 1973 roku potęguje powagę Jom Kippur

copyright by alpha group 1999-2000