Make your own free website on Tripod.com

tu b'szewat

Tu B'szewat obchodzi się 15 Szewat (Styczeń-Luty). Według tradycji rabinistycznej jest to święto Nowego Roku drzew owocowych, biorąc pod uwagę rok szabatowy. Święto nie ma jako takiego znaczenia rytualnego. Jednakże Izrael i laickie społeczeństwo przyjęło Tu B'Szewat jako dzień, kiedy się sadzi drzewa. Czynione to jest też często przez dzieci. W tym miesiącu mimo, że czasami jest strasznie zimno zaczynają kwitnąć drzewa migdałowe.

copyright by alpha group 1999-2000