Make your own free website on Tripod.com

hagada dla joachimka

Co jest jedyne?
Bóg we wszechświecie.
A dwoje czego?
Tablic Mojszego.
Co jest aż troje?
Patriarchowie.
Cztery ukrywa?
Pramatek imiona.
Pięcioro?
Świętej Tory znamiona.
Sześcioro?
Ksiąg Miszny jak płomień lśni.
Siedmioro?
Tygodnia święte są dni.
Osiem?
Dni do przymierza obrządku
Dziewięć?
Miesiące dojrzenia i początku.
Dziesięć?
Przykazań w kamiennym tle.
Jedenaście?
Gwiazd widział Józef we śnie.
Dwanaście czego jest?
Szczepów Izraela.
Trzynaście?
Przymiotów Boga- Stworzyciela.

Jeden jest Bóg, tablice są dwie.
Trzech patriarchów sławi, Panie, Cię.
Cztery pramatki, ksiąg Tory pięcioro.
Najświętsza Miszna- jej dzieci sześcioro.
Tydzień-dni siedem.
Osiem do przymierza.
Dziewięć- miesiące, gdzie dojrzenie zmierza.
Dziesięć przykazań.
Jedenaście gwiazd.
Dwanaście- Izraela szczepów blask.
Trzynaście-Boga naszego przymioty.
Na wieki wieków, Jego święte cnoty.

(pomyślałam sobie, że jak mały człowieczek wykuje
na pamięć taką rymowankę nigdy się nie skompromituje przed rabinem brakiem wiedzy...)

copyright by alpha group 1999-2000