Make your own free website on Tripod.com

hatikwa-hymn izraela

Hymnem Izraela jest Hatikva. Hatikva znaczy po hebrajsku "nadzieja". Jest to nadzieja, na utrzymanie własnego państwa, powrót po dwóch tysiącach lat z wygnania ku korzeniom. Poniżej znajdują się słowa w języku hebrajskim, angielskim, no i moje tłumaczenie na polski (ale za to nie biorę 100% odpowiedzialności!). Słowa Hatikvy zostały napisane przez Naftali Herz Imber, galicyjskiego Żyda, a melodia powstała około roku 1880 w Palestynie. W tym czasie Żydzi tam mieszkający nie byli wolni, rodził się Syjonizm i nadzieja na własne państwo.

W tle można usłyszeć Hatikvę.Hatikva Hatikva

Hatiqwah

     

In the Jewish heart
A Jewish spirit still sings,
And the eyes look east
Toward Zion.

Our hope is not lost,
Our hope of two thousand years
To be a free nation in our land,
In the land of Zion and Jerusalem

W żydowskim sercu
Żydowska dusza wciąż śpiewa,
A oczy patrzą na wschód
W kierunku Syjonu.

Nasza nadzieja nie jest utracona
Nasza nadzieja dwóch tysięcy lat
By być wolnym narodem na naszej Ziemi,
Ziemii Syjonu i Jerozolimy

ta strona jest częścią wirtu@lnego izraela. copyright by alpha group 1999-2000