Make your own free website on Tripod.com

przemówienie prezydenta rp

Logo Marszu Żywych

Przemówienie Prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego:

Co roku Żywi, synowie, córki i wnuki Pomordowanych tu, w hitlerowskim obozie zagłady Auschwitz-Birkenau, idą ostatnią drogą. Drogą śmierci. Idą w ciszy i skupieniu. Idą od bramy, która obiecywała wolność, do miejsca, gdzie to śmierć czyniła więźniów wolnymi. Setki tysięcy Żydów zwieziono tu z całej Europy tylko po to, by odartych z godności, ogołoconych ze wszystkiego, zabić! W imię nazistowskiej ideologii zanegowano ich prawo do życia. Chciano zabić cały naród żydowski. Pamięć o Holokauście wciąż dusi nam słowa w gardle. Nie istnieją bowiem żadne słowa, którymi potrafilibyśmy oddać smutek i ból nas, współczesnych, wobec zbrodni, której niegdyś ludzie dokonali tu przeciw ludziom. Tak musi być zawsze. Nie wolno nigdy zapomnieć o tragediach tego miejsca i innych miejsc gdzie zabijano w imię obłąkańczych ideologii. Synowie, córki, wnuki ofiar Brzezinki i Oświęcimia pamiętają śmierć ojców i dziadów. Wraz z nimi pamięta cały świat. Wasz Marsz przybywa tu co roku z najdalszych stron, by oddać hołd ofiarom nienawiści. Łączę się z Wami we wspólnym bólu i zadumie. Jesteśmy tu razem, by już nigdy ludziom, ani narodom, by nikomu nie groziła zagłada. Maszerujemy tragiczną drogą śmierci. Milczymy. Modlimy się. Żyjemy - by pamiętać. Ale żyjemy też po to, by budować nowe życie. Budować nowy świat ze świadomością, że Holocaust był tragicznym ostrzeżeniem, którego nie wolno zlekceważyć. Na fundamencie bolesnej przeszłości wznośmy lepszą przyszłość. Naszym pragnieniem jest świat bardziej sprawiedliwy. Świat tolerancyjny. Świat bezpieczny. Tylko w takim świecie nie powtórzą się zbrodnie przeszłości. Nadchodzi nowy wiek i nowe tysiąclecie. Pragniemy, by dało ono początek nowej erze w historii ludzkości. Jeśli nieustannie czujni wobec zagrożeń okrucieństwa i nienawiści, uznamy i uszanujemy równe dla wszystkich prawo do istnienia - oszczędzimy cierpień naszym dzieciom i wnukom. Niech przykładem będzie postawa 5373 Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata - żyjących tu, w Polsce. Drodzy Przyjaciele! Polska ziemia, do której przybyliście, przez wieki była uznawana przez naród żydowski za własną. Polscy Żydzi czuli z nią bliską więź. Dla wielu, jak pisał urodzony w Kutnie Salomon Asz, Wisła mówiła do niego po żydowsku. Żyliśmy razem przez długie wieki. Pod obcym panowaniem, z woli najeźdźcy, nasza ziemia stała się miejscem kaźni Waszych przodków. Jako współziomkowie i ci, których z tego samego wyroku, czekać miał podobny los - czujemy z Wami szczególną więź. Wasza pamięć jest naszą pamięcią, Wasza troska o przyszłość - naszą troską. Dlatego, proszę przyjrzyjcie się ziemi Waszych przodków. Naszej, polskiej ziemi. Tu żyją ludzie bardzo do Was podobni. Tak samo młodzi jak Wy. Są dziś razem z Wami. Jest ich tu co rok coraz więcej. Pamiętam pierwsze spotkanie uczestników Marszu Żywych z polską młodzieżą w Pałacu Prezydenckim w roku 1996 i widzę Was razem dzisiaj. Młodzi ludzie mają wiele i bolesnych i wspaniałych doświadczeń z przeszłości swojego narodu, ale zawsze fascynuje ich przyszłość. Pracują, uczą się, budują swoje życie i gromadzą własne doświadczenia. Wykorzystajcie to co Was łączy. Wasz Świat, Świat ludzi młodych musi być lepszy. Macie i znajdziecie tu zawsze przyjaźń i życzliwość. Pozdrawiam w imieniu narodu polskiego wszystkich uczestników "Marszu Żywych" z tak wielu krańców świata.

ta strona jest częścią wirtu@lnego izraela. copyright by alpha group 1999-2000