Make your own free website on Tripod.com

www.WIRTUALNY-IZRAEL.net

¶więta żydowskie w 2000 roku

¦więta w roku 2000 -5760-61 kalendarza żydowskiego.

Aby dowiedzieć się czego¶ odno¶nie danego ¶więta, wystarczy klikn±ć na jego nazwę i wy¶wietli się strona z jego opisem.

08.01.2000

Rosz Chodesch
22.01.2000 |15 Szewat Tu B'Szewat
06.02.2000 Rosz Chodesz
07.02.2000 Rosz Chodesz Adar I
20.02.2000 Purim Katan
04.03.2000 Szabat Szekalim
07.03.2000 Rosz Chodesz
08.03.2000 Rosz Chodesz Adar II
18.03.2000 Szabat Zachor
20.03.2000 |13 Adar Ta'anit Ester
21.03.2000 |14 Adar Purim
22.03.2000 Szuszan Purim
25.03.2000 Szabat Para
01.04.2000 Szabat HaChodesz
06.04.2000 Rosz Chodesz
15.04.2000 Szabat HaGadol
19.04.2000 Ta'anit Bechorot
19.04.2000 Erev Pesah
20.04.2000 |15 Nissan Pesah I
21.04.2000 Pesah II
22.04.2000 Pesah III   (P¦)
23.04.2000 Pesah IV (P¦)
24.04.2000 Pesah V (P¦)
25.04.2000 Pesah VI (P¦)
26.04.2000 Pesah VII
27.04.2000 Pesah VIII
02.05.2000 |27 Nissan Jom HaSzoa | MARSZ ŻYWYCH
05.05.2000 Rosz Chodesz
06.05.2000 Rosch Chodesz Ijar
09.05.2000 |4 Ijar Jom HaZikaron
10.05.2000 |5 Ijar Jom HaAtzmaut
23.05.2000 |18 Ijar Lag B'Omer
02.06.2000 |28 Ijar Jom Jeruszlajm
04.06.2000 Rosz Chodesz
08.06.2000 Erew Szawuot
09.06.2000 |6 Siwan Szawuot I
10.06.2000 Szawuot II
03.07.2000 Rosz Chodesz
04.07.2000 Rosz Chodesz Tamuz
20.07.2000 |17 Tamuz Tzom Tamuz
02.08.2000 Rosz Chodesz
05.08.2000 Szabat Hazon
10.08.2000 Tisz'a B'Aw
12.08.2000 Szabat Nachamu
31.08.2000 Rosz Chodesz
01.09.2000 Rosz Chodesz Elul
29.09.2000 Erew Rosz Haszana

30.09.2000 |1 Tiszrej

Rosz Haszana 5761 (Nowy rok)

01.10.2000 Rosz Haszana II
02.10.2000 |3 Tiszrej Tzom Gedalia
07.10.2000 Szabat Szuwa
08.10.2000 Erew Jom Kippur
09.10.2000 |10 Tiszrej Jom Kippur
13.10.2000 Erew Sukkot
14.10.2000 |15 Tiszrej Sukkot I
15.10.2000 Sukkot II
16.10.2000 Sukkot III (P¦)
17.10.2000 Sukkot IV (P¦)
18.10.2000 Sukkot V (P¦)
19.10.2000 Sukkot VI (P¦)
20.10.2000 Sukkot VII (Hoszana Raba)
21.10.2000 |22 Tiszrej Szmini Atzeret
22.10.2000 |23 Tiszrej Simhat Tora
29.10.2000 Rosz Chodesz
30.10.2000 Rosh Chodesz Cheszwan
28.11.2000 Rosz Chodesz
21.12.2000 |25 Kislew Chanuka: 1 ¶wieca
22.12.2000 Chanuka: 2 ¶wieca
23.12.2000 Chanuka: 3 ¶wieca
24.12.2000 Chanuka: 4 ¶wieca
25.12.2000 Chanuka: 5 ¶wieca
26.12.2000 Chanuka: 6 ¶wieca
27.12.2000 Rosz Chodesz
27.12.2000 Channuka: 7 ¶wieca
28.12.2000 Channuka: 8 ¶wieca
29.12.2000 Channuka: ósmy dzień
 
  SZABAT

[ POWRÓT]

 

ta strona jest czę¶ci± "wirtu@lnego izraela". copyright by alpha group 1999-2000